FANDOM


During the events of Kamen Rider Decade and Kamen Rider OOO's movies, Shocker returned and all the Riders were summoned to fight them. The list includes all Kamen Riders that are main Riders.

All Riders

Kamen Rider Ichigo Takeshi Hongo
Kamen Rider Nigo Hayato Ichimonji
Kamen Rider V3 Shiro Kazami
Riderman Joji Yuki
Kamen Rider X Keisuke Jin
Kamen Rider Amazon Daisuke Yamamoto
Kamen Rider Stronger Shigeru Jo
Skyrider Hiroshi Tsukuba
Kamen Rider Super-1 Kazuya Oki
Kamen Rider ZX Ryo Murasame
Kamen Rider Black Kotaro Minami
Kamen Rider Black RX Kotaro Minami
Kamen Rider Shin Shin Kazamatsuri
Kamen Rider ZO Masaru Aso
Kamen Rider J Kouji Segawa
Kamen Rider Kuuga Yusuke Godai
Kamen Rider Agito Shouichi Tsugami
Kamen Rider Ryuki Shinji Kido
Kamen Rider Faiz Takumi Inui
Kamen Rider Blade Kazuma Kenzaki
Kamen Rider Hibiki Hitoshi Hidaka
Kamen Rider Kabuto Souji Tendo
Kamen Rider Den‑O Sword Ryotaro Nogami/Momotaros
Kamen Rider Den‑O Rod Ryotaro Nogami/Urataros
Kamen Rider Den‑O Ax Ryotaro Nogami/Kintaros
Kamen Rider Den‑O Gun Ryotaro Nogami/Ryutaros
Kamen Rider Kiva Wataru Kurenai
Kamen Rider Decade Tsukasa Kadoya
Kamen Rid er Double Philip / Shotaro Hidari
Kamen Rider OOO Eiji Hino
Kamen Rider Fourze Gentaro Kisaragi
Kamen Rider Wizard Haruto Soma
Kamen Rider Gaim Kouta Kazuraba
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.