FANDOMEmpress Zhang is the name given to a group of characters in the Romance of the Three Kingdoms. They are an empresses of the state of Shu Han in the Three Kingdoms period and a wives of Liu Shan. In the Dynasty Warriors series, she is given the fictional name called Xingcai in the games.

Biography

Empress Jing'ai

Zhang's father is Shu General Zhang Fei, and her mother is Lady Xiahou, a daughter of Xiahou Yuan. She married Liu Shan in at the request of Liu Bei. When Liu Shan became Crown Prince, she received the title of Crown Princess.

In the same year she lost her father when he was murdered by his subordinates. When Liu Bei died in 223, Liu Shan became emperor and made her empress. Empress Zhang had no children. She is died in 237.

Empress Zhang

Liu Shan's first wife, Empress Jing'ai, was her sister. She was also a daughter of Zhang Fei and Lady Xiahou, a daughter of Xiahou Dun. When her sister died in 237, Liu Shan adopted her as a concubine. The next year, he elevated her to empress.

Empress Zhang, much like her predecessor, but had no children. After the kingdom was lost to Wei, she and her husband were called to the Wei capital, Luoyang. Since her husband was appointed Prince of Anle, she became princess. While her date of death is unknown.

Dynasty Warriors

In this incarnation, Empress Zhang is named Xingcai. She is a daughter of Zhang Fei and Xiahou Ji, a younger sister of Zhang Bao, and the wife of Liu Shan.

Xingcai was said to be a mentally resilient woman who while bears the responsibility of enduring several hardships. Although many people are worried about her security affairs, but her strong determination prevents her from depending too much on them.

At some point, she has a close relationship with Guan Ping, thus they were make a lot of demands. Both warriors are the same age, she is respected by her family and has similar responsibilities to their country. Though Xingcai doing is own efforts in order to ensured the idea for her family.

However, after Liu Shan is first appeared in Dynasty Warriors 7, equal, if not greater focus has been given to her role as his closest and most loyal retainer, and possible love interest. In Dynasty Warriors 8, Xingcai is worried about her friends and want Zhuge Liang make many regulations.

As a result, Zhao Yun was always feeling conflict for himself and to against Jiang Wei, but Jiang Wei was later surrendered by them. Most of the battles are failed, Shu forces were getting killed by Jin forces and Xingcai was seriously injured by them.

Gallery

Images

Empress Zhang

Xingcai

Videos

Trivia

  • Xingcai is reminiscent of Aqua from the Kingdom Hearts videogame series.

Navigation

           ROTK logo Heroes

Wei Empire
Xiahou Dun | Xiahou Yuan | Lady Zhen | Cao Pi | Pang De | Cai Wenji | Guo Jia | Li Dian | Yue Jin | Yu Jin | Xun Yu | Xun You | Man Chong | Cao Xiu | Cao Zhi | Cao Zhang | Cao Zhen | Cao Ang | Cao Anmin | Ren Jun | Cao Jie | Cao Hong | Cao Rui | Cao Chun | Cao Fang | Han Hao | Meng Da | Tian Yu | Wen Ping | Xin Pi | Xu Zhi | Xiahou Mao | Xiahou Shang | Xiahou Hui | Wang Mingshan | Chen Tai | Empress Guo | Empress Dowager Bian | Cheng Yin | Chen Lin | Wang Su | Wang Ling | Zang Ba | Yue Lin

Wu Empire
Zhou Yu | Lu Xun | Taishi Ci | Lady Sun | Sun Jian | Sun Quan | Lu Meng | Gan Ning | Sun Ce | Huang Gai | Two Qiaos | Zhou Tai | Ling Tong | Ding Feng | Bu Lianshi | Han Dang | Lu Su | Zhu Ran | Cheng Pu | Xu Sheng | Dong Xi | Sun Yi | Su Fei | Sun Kuang | Sun Luban | Zhu Huan | Pan Zhang | Jiang Qin | Hu Zong | Kan Ze | Chen Wu | Zhuge Ke | Zhuge Jin | Pan Jun | Lu Mao | Sun Liang | Sun Xiu | Sun Hao | Lu Dai | Lu Fan | Lu Jun | Lu Kang | Lu Yi | Lou Xuan | Bu Zhi | Bu Xie | Lady Wu | Wu Guotai | Empress Zhu | Taishi Xiang | Yan Jun | Zhu Yi | Zhu Zhi

Shu Empire
Zhao Yun | Guan Yu | Zhang Fei | Zhuge Liang | Liu Bei | Ma Chao | Huang Zhong | Jiang Wei | Wei Yan | Pang Tong | Lady Huang | Guan Ping | Empress Zhang | Guan Suo | Liu Shan | Ma Dai | Bao Sanniang | Xu Shu | Lady Guan | Guan Xing | Zhang Bao | Fa Zheng | Lady Xiahou | Zhou Cang | Deng Zhi | Wang Ping | Zhuge Zhan | Feng Xi | Huo Jun | Huo Yi | Liu Ba | Fei Yi | Liao Hua | Jiang Wan | Ma Su | Ma Liang | Fan Qiang | Zhang Da | Liu Du | Liu Feng | Lady Fan | Shamoke | Zhao Fan | Mi Zhu | Mi Fang | Yang Xi | Zhang Nan | Zhao Lei | Zhao Tong | Zhao Guang | Dong Yun | Li Feng | Li Yan | Liu Yan | Lady Gan | Lady Mi | Sun Qian | Zhang Da | Jiang Shu | Xu Jing | Fu Shiren

Jin Empire
Sima Shi | Sima Zhao | Wang Yuanji | Deng Ai | Xiahou Ba | Guo Huai | Zhuge Dan | Zhong Hui | Wen Yang | Xin Xianying | Chen Shou | Sima Yan | Sima You | Cao Huan | Wen Qin

Other Heroes
Diao Chan | Zuo Ci | Lady Lu | Hua Xiong | He Jin | Gongsun Zan | Gongsun Fan | Gongsun Yue | Huangfu Song | Chen Gui | Tian Kai | Guan Jing | Kong Rong | Liu Biao | Liu Qi | Cao Bao | Lady Yan | Bao Long | Chen Ying | Zhao Hong | Xu Rong | Ze Rong | Ou Xing | Wang Yun | Lady Cai | Gongsun Du | Cai Mao | Cai Yong | Ma Tie | Ma Xiu | Han Fu | Han Sui | Han De | Emperor Xian | Emperor Ling | Yuan Yao | Huang Shao | Huang Chengyan | Jiao Chu | Fu Shou | Ma Teng | Consort Tang | Zhang Lu | Liu Zhang | Liu Yao | Tao Qian | Guan Ding | Zhang Song | Lady Yang | Ma Yunlu | Yan Baihu | Lei Bin | Lixia | Gongsun Baoyue | Li Feiyan | Xiahou Qingyi | Sun Ruan'er | Liu Qing'er

Good Organizations
Five Bushel Sect | Five Tiger Generals | Forces in Xiliang | Gongsun Zan's Army | Liu Biao's Army | Liu Zhang's Army | Tao Qian's Army

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.