FANDOMGuo Huai is a minor character in the 14th-century Chinese classic novel Romance of the Three Kingdoms by the late Luo Guanzhong, and its multiple adaptations. He is one of the generals of Wei.

Biography

Guo Huai persuaded Cao Hong was not execute Zhang He after his devastating defeat at Wakou Pass, and then rallied the defeated forces following the death of Xiahou Yuan, which helped stabilize the Wei armies in the region. When Cao Pi ascended the throne, Guo Huai was appointed Senior Advisor Who Controls the West and later became Youzhou Prefect, Imperial Protector of Yong Province, as well as Lord of Sheting. Cao Zhen chose him as his Deputy Commander to counter the Shu invasion led by Zhuge Liang. Although he proposed ingenious tactics, they were repeatedly defeated against Zhuge Liang's armies. As a result of these defeats, Sima Yi took over as Commander-in-Chief and successfully repelled the Shu invasion, while Guo Huai also earned merit by defeating Wei Yan, Wang Ping and Gao Xiang's troops. and then occupying Liliu. Moreover, with Cao Zhen, they gave all the credit in the recovery of Nan'an, Tianshui and Anding districts.

Shortly there after, Guo Huai was assigned to Chang'an's defense with Zhang He, and during Zhuge Liang's second military campaign, he was repeatedly consulted by Cao Zhen and defended the city of Meicheng. During the third campaign, accompanied by Sun Li, he escaped an ambush of Zhuge Liang and joined Cao Zhen. During the fourth invasion, he was charged with defending the districts of Longxi and tried with Sun Li, but without success, to take the Saber Pass. Guo Huai was also active in Zhuge Liang's fifth military campaign when he commanded Longxi District forces and stationed in Beiyuan, and suffered a defeat to the Shu armies.

A few years later, he and Xiahou Ba with help Chen Tai to broke the coup d’État. Finally, he rejected Jiang Wei's first invasion of Wei successfully and was also active in the second when he changed the Qiang's allegiance. It is in this one that Guo Huai died who was hit by an arrow shot by Jiang Wei, while he was on the run.

Gallery

Trivia

  • He is a playable character in the Dynasty Warriors series.

Navigation

           ROTK logo Heroes

Wei Empire
Xiahou Dun | Xiahou Yuan | Lady Zhen | Cao Pi | Pang De | Cai Wenji | Guo Jia | Li Dian | Yue Jin | Yu Jin | Xun Yu | Xun You | Man Chong | Cao Xiu | Cao Zhi | Cao Zhang | Cao Zhen | Cao Ang | Cao Anmin | Ren Jun | Cao Jie | Cao Hong | Cao Rui | Cao Chun | Cao Fang | Han Hao | Meng Da | Tian Yu | Wen Ping | Xin Pi | Xu Zhi | Xiahou Mao | Xiahou Shang | Xiahou Hui | Wang Mingshan | Chen Tai | Empress Guo | Empress Dowager Bian | Cheng Yin | Chen Lin | Wang Su | Wang Ling | Zang Ba | Yue Lin

Wu Empire
Zhou Yu | Lu Xun | Taishi Ci | Lady Sun | Sun Jian | Sun Quan | Lu Meng | Gan Ning | Sun Ce | Huang Gai | Two Qiaos | Zhou Tai | Ling Tong | Ding Feng | Bu Lianshi | Han Dang | Lu Su | Zhu Ran | Cheng Pu | Xu Sheng | Dong Xi | Sun Yi | Su Fei | Sun Kuang | Sun Luban | Zhu Huan | Pan Zhang | Jiang Qin | Hu Zong | Kan Ze | Chen Wu | Zhuge Ke | Zhuge Jin | Pan Jun | Lu Mao | Sun Liang | Sun Xiu | Sun Hao | Lu Dai | Lu Fan | Lu Jun | Lu Kang | Lu Yi | Lou Xuan | Bu Zhi | Bu Xie | Lady Wu | Wu Guotai | Empress Zhu | Taishi Xiang | Yan Jun | Zhu Yi | Zhu Zhi

Shu Empire
Zhao Yun | Guan Yu | Zhang Fei | Zhuge Liang | Liu Bei | Ma Chao | Huang Zhong | Jiang Wei | Wei Yan | Pang Tong | Lady Huang | Guan Ping | Empress Zhang | Guan Suo | Liu Shan | Ma Dai | Bao Sanniang | Xu Shu | Lady Guan | Guan Xing | Zhang Bao | Fa Zheng | Lady Xiahou | Zhou Cang | Deng Zhi | Wang Ping | Zhuge Zhan | Feng Xi | Huo Jun | Huo Yi | Liu Ba | Fei Yi | Liao Hua | Jiang Wan | Ma Su | Ma Liang | Fan Qiang | Zhang Da | Liu Du | Liu Feng | Lady Fan | Shamoke | Zhao Fan | Mi Zhu | Mi Fang | Yang Xi | Zhang Nan | Zhao Lei | Zhao Tong | Zhao Guang | Dong Yun | Li Feng | Li Yan | Liu Yan | Lady Gan | Lady Mi | Sun Qian | Zhang Da | Jiang Shu | Xu Jing | Fu Shiren

Jin Empire
Sima Shi | Sima Zhao | Wang Yuanji | Deng Ai | Xiahou Ba | Guo Huai | Zhuge Dan | Zhong Hui | Wen Yang | Xin Xianying | Chen Shou | Sima Yan | Sima You | Cao Huan | Wen Qin

Other Heroes
Diao Chan | Zuo Ci | Lady Lu | Hua Xiong | He Jin | Gongsun Zan | Gongsun Fan | Gongsun Yue | Huangfu Song | Chen Gui | Tian Kai | Guan Jing | Kong Rong | Liu Biao | Liu Qi | Cao Bao | Lady Yan | Bao Long | Chen Ying | Zhao Hong | Xu Rong | Ze Rong | Ou Xing | Wang Yun | Lady Cai | Gongsun Du | Cai Mao | Cai Yong | Ma Tie | Ma Xiu | Han Fu | Han Sui | Han De | Emperor Xian | Emperor Ling | Yuan Yao | Huang Shao | Huang Chengyan | Jiao Chu | Fu Shou | Ma Teng | Consort Tang | Zhang Lu | Liu Zhang | Liu Yao | Tao Qian | Guan Ding | Zhang Song | Lady Yang | Ma Yunlu | Yan Baihu | Lei Bin | Lixia | Gongsun Baoyue | Li Feiyan | Xiahou Qingyi | Sun Ruan'er | Liu Qing'er

Good Organizations
Five Bushel Sect | Five Tiger Generals | Forces in Xiliang | Gongsun Zan's Army | Liu Biao's Army | Liu Zhang's Army | Tao Qian's Army

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.