Han Sui (Chinese: 韓遂) is a minor character in the 14th-century Chinese classic novel Romance of the Three Kingdoms by the late Luo Guanzhong, and its multiple adaptations. He is a military general and minor warlord who lived during the late Eastern Han dynasty of China.

History

Han Sui and Ma Teng are participated in Bian Zhang's instructions to lead the Liang Province rebellion, the malignity tyrant Dong Zhuo ordered the Han Dynasty to be dominated by after should be approved as he become a ruler of disruption. While the two were defeated by Dong Zhuo and surrounded in Yuzhou County, Han Sui and the Qiang forces had the obligation to possessive emotionless witness as so that how to respond to annihilation of Bian Zhang and protect the various regions. After Bian Zhang and all other leaders dies, Ma Teng decided to asking Han Sui to support Wang Guo and looking out in the heads of 100,000 armies. Feel free to help him fight against Huangfu Song, Han Sui and Ma Teng announced as leaders of Liang Province.

Since when returning to Luoyang, the capital of Han Dynasty, Dong Zhuo has seizing the whole powers into chaos and to sneak up to kidnapping the emperor Xian. Later on, Dong Zhuo arrived in Chang'an, Han Sui came to his side and falling down, then Imperial Protector of Bing Province, he followed Ma Teng with whom he swore an oath. Dong Zhuo fled to Chang'an after being defeated by the Han forces in the Battle of Hulao Gate, the final reason was that Dong Zhuo was getting assassinated by Lu Bu when he thought of Wang Yun in accordance with his own intention. After Dong Zhuo's death, Li Jue and Guo Si, the two followers of Dong Zhuo who positioning to invade Changan when they are accepted their faith.

By the time, Han Sui and Ma Teng were give assistance with Liu Yan to stop them, Li Jue just wanted forcing to lead Dong Zhuo's many commanders to face the two men. Han Sui and Ma Teng was cogitation that Li Jue was being in somber as not weak, for feeling they were should deficit in vain as to opposed with him. When Fan Chou and his army pursued Han Sui, he was trying to get him to escape again without disappointment as a result while Cao Cao designated to move to Xuchang and defeated Li Jue and Guo Si, the attack proved a failure and Han Sui shall complete his retirement thanks to the complicity of his enemy Fan Chou. Back in Liang Province, Han Sui and Ma Teng posed a significant threat to Cao Cao for several years.

In response to a large mobilization of Cao Cao troops to the west, Han Sui and Ma Chao rebelled and took possession of Tong Pass. However, a trick of Jia Xu came to settle the doubt between the two allies and the bastard weakened their forces. He and his Qiang allies suffered major defeats in front of Xiahou Yuan in Hanyang District. Han Sui was killed by the leaders of Xiping and Jincheng districts and his head was sent to Cao Cao.

Trivia

  • In the historical novel Romance of the Three Kingdoms, Ma Teng defected to Wei.

Navigation

           Romance of the Three Kingdoms Logo.png Heroes

Cao Wei
Xiahou Dun | Xiahou Yuan | Lady Zhen | Cao Pi | Pang De | Cai Wenji | Guo Jia | Li Dian | Yue Jin | Yu Jin | Xun Yu | Xun You | Man Chong | Cao Xiu | Cao Zhi | Cao Zhang | Cao Zhen | Cao Ang | Cao Anmin | Ren Jun | Cao Jie | Cao Hong | Cao Rui | Cao Chun | Cao Fang | Han Hao | Meng Da | Tian Yu | Wen Ping | Xin Pi | Xu Zhi | Xiahou Mao | Xiahou Shang | Xiahou Hui | Chen Tai | Zhuge Xu | Empress Guo | Empress Dowager Bian | Cheng Yin | Chen Lin | Wang Su | Wang Ling | Zang Ba | Yue Lin

Eastern Wu
Zhou Yu | Lu Xun | Taishi Ci | Lady Sun | Sun Jian | Sun Quan | Lu Meng | Gan Ning | Sun Ce | Huang Gai | Two Qiaos | Zhou Tai | Ling Tong | Ding Feng | Bu Lianshi | Han Dang | Lu Su | Zhu Ran | Cheng Pu | Xu Sheng | Dong Xi | Sun Yi | Su Fei | Sun Kuang | Sun Luban | Sun Luyu | Zhu Huan | Pan Zhang | Jiang Qin | Hu Zong | Kan Ze | Chen Wu | Zhuge Ke | Zhuge Jin | Pan Jun | Lu Mao | Sun Liang | Sun Xiu | Sun Hao | Zhou Fang | Lu Dai | Lu Fan | Lu Jun | Lu Kang | Lu Yi | Lou Xuan | Bu Zhi | Bu Xie | Lady Wu | Wu Guotai | Empress Zhu | Taishi Xiang | Yan Jun | Zhu Yi | Quan Cong | Zhu Zhi

Shu Han
Zhao Yun | Guan Yu | Zhang Fei | Zhuge Liang | Liu Bei | Ma Chao | Huang Zhong | Jiang Wei | Wei Yan | Pang Tong | Lady Huang | Guan Ping | Empress Zhang | Guan Suo | Liu Shan | Ma Dai | Bao Sanniang | Xu Shu | Lady Guan | Guan Xing | Zhang Bao | Fa Zheng | Lady Xiahou | Zhou Cang | Deng Zhi | Wang Ping | Zhuge Zhan | Feng Xi | Huo Jun | Huo Yi | Liu Ba | Jian Yong | Fei Yi | Liao Hua | Jiang Wan | Ma Su | Ma Liang | Fan Qiang | Zhang Da | Liu Du | Liu Feng | Lady Fan | Shamoke | Zhao Fan | Mi Zhu | Mi Fang | Yang Xi | Zhang Nan | Zhao Lei | Zhao Tong | Zhao Guang | Dong Yun | Huang Quan | Li Feng | Li Yan | Liu Yan | Lady Gan | Lady Mi | Sun Qian | Zhang Da | Jiang Shu | Xu Jing | Fu Shiren

Jin Dynasty
Sima Shi | Sima Zhao | Wang Yuanji | Deng Ai | Xiahou Ba | Guo Huai | Zhuge Dan | Zhong Hui | Wen Yang | Xin Xianying | Chen Shou | Sima Yan | Sima You | Cao Huan | Wen Qin

Han Dynasty
Diao Chan | Zuo Ci | Lady Lu | Hua Xiong | He Jin | Gongsun Zan | Gongsun Fan | Gongsun Yue | Huangfu Song | Chen Gui | Tian Kai | Guan Jing | Kong Rong | Liu Biao | Liu Qi | Cao Bao | Lady Yan | Bao Long | Chen Ying | Zhao Hong | Xu Rong | Ze Rong | Ou Xing | Wang Yun | Lady Cai | Gongsun Du | Cai Mao | Cai Yong | Ma Tie | Ma Xiu | Han Fu | Han Sui | Han De | Emperor Xian | Emperor Ling | Yuan Yao | Huang Shao | Huang Chengyan | Jiao Chu | Fu Shou | Ma Teng | Consort Tang | Zhang Lu | Liu Zhang | Liu Yao | Tao Qian | Guan Ding | Zhang Song | Lady Yang | Ma Yunlu | Liu Cong | Qiao Xuan | Yan Baihu

Exclusive Characters
Lei Bin | Lixia | Luo Pingan | Jingshu | Gongsun Baoyue | Li Feiyan | Xiahou Qingyi | Sun Ruan'er | Liu Qing'er

Good Organizations
Five Bushel Sect | Five Tiger Generals | Forces in Xiliang | Gongsun Zan's Army | Liu Biao's Army | Liu Zhang's Army | Tao Qian's Army

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.