FANDOMMan Chong (Chinese: 滿寵) is a minor protagonist in the 14th-century Chinese classic novel Romance of the Three Kingdoms by the late Luo Guanzhong, and its multiple adaptations. He is an officer and politician of Wei.

History

Originally a Shanyang scholar, Man Chong became a strategist under the warlord Cao Cao. Man Chong was a former friend of Xu Huang, and when Cao Cao fought against Yang Feng (which served Xu Huang), he was sent to persuade Xu of make defection towards the forces of Cao Cao. Later on, Man Chong became governor of Runan, and helped Cao Ren defend Fan Castle of Guan Yu and his Shu forces at the Battle of Fan Castle, acting as advisor to Cao Ren. Man Chong convinced Cao Ren not to withdraw indicating that the flood would be only temporary and would not last long. Man Chong also noted that Guan Yu's avant-garde had already advanced to Jia County although his main strength did not dare to follow him, because he was afraid of being isolated from behind and being attacked from both sides.

Man Chong participated in a failed invasion by 3 directions of Eastern Wu. Man Chong also had the merit of suggesting the construction of a new castle in a strategic location far from the sea, in Hefei, to minimize the advantage of the Wu's navy. However, Sun Quan was once again to invaded Hefei, but he was so hesitant to land the land he stayed on his ship for 20 days. When he went down to earth, he was locked up by Man Chong, and lost a few hundred men in front of him before returning to the ship and retiring. During the Battle of Hefei, Man Chong was responsible for the defense of the Great Castle of Hefei (however, Man Chong was not physically there), although his proposal to reinforce General Zhang Wing (who was there at the command of troops in Hefei Castle) was rejected by Cao Rui, he managed to burn the rams of Wu's forces that were reunited to take the city. As a result, forces Wu forces withdrew before Cao Rui carried the main army to Hefei.

Although he was a fair man before the authority, he was also a man who could not leave the power. During his last years, he was involved in the power struggle with Wang Ling, and finally he fell into disarray in the court.

Gallery

Images

Videos

Trivia

  • He is a playable character in the Dynasty Warriors series.

Navigation

           ROTK logo Heroes

Wei Empire
Xiahou Dun | Xiahou Yuan | Lady Zhen | Cao Pi | Pang De | Cai Wenji | Guo Jia | Li Dian | Yue Jin | Yu Jin | Xun Yu | Xun You | Man Chong | Cao Xiu | Cao Zhi | Cao Zhang | Cao Zhen | Cao Ang | Cao Anmin | Ren Jun | Cao Jie | Cao Hong | Cao Rui | Cao Chun | Cao Fang | Han Hao | Meng Da | Tian Yu | Wen Ping | Xin Pi | Xu Zhi | Xiahou Mao | Xiahou Shang | Xiahou Hui | Wang Mingshan | Chen Tai | Empress Guo | Empress Dowager Bian | Cheng Yin | Chen Lin | Wang Su | Wang Ling | Zang Ba | Yue Lin

Wu Empire
Zhou Yu | Lu Xun | Taishi Ci | Lady Sun | Sun Jian | Sun Quan | Lu Meng | Gan Ning | Sun Ce | Huang Gai | Two Qiaos | Zhou Tai | Ling Tong | Ding Feng | Bu Lianshi | Han Dang | Lu Su | Zhu Ran | Cheng Pu | Xu Sheng | Dong Xi | Sun Yi | Su Fei | Sun Kuang | Sun Luban | Zhu Huan | Pan Zhang | Jiang Qin | Hu Zong | Kan Ze | Chen Wu | Zhuge Ke | Zhuge Jin | Pan Jun | Lu Mao | Sun Liang | Sun Xiu | Sun Hao | Lu Dai | Lu Fan | Lu Jun | Lu Kang | Lu Yi | Lou Xuan | Bu Zhi | Bu Xie | Lady Wu | Wu Guotai | Empress Zhu | Taishi Xiang | Yan Jun | Zhu Yi | Zhu Zhi

Shu Empire
Zhao Yun | Guan Yu | Zhang Fei | Zhuge Liang | Liu Bei | Ma Chao | Huang Zhong | Jiang Wei | Wei Yan | Pang Tong | Lady Huang | Guan Ping | Empress Zhang | Guan Suo | Liu Shan | Ma Dai | Bao Sanniang | Xu Shu | Lady Guan | Guan Xing | Zhang Bao | Fa Zheng | Lady Xiahou | Zhou Cang | Deng Zhi | Wang Ping | Zhuge Zhan | Feng Xi | Huo Jun | Huo Yi | Liu Ba | Jian Yong | Fei Yi | Liao Hua | Jiang Wan | Ma Su | Ma Liang | Fan Qiang | Zhang Da | Liu Du | Liu Feng | Lady Fan | Shamoke | Zhao Fan | Mi Zhu | Mi Fang | Yang Xi | Zhang Nan | Zhao Lei | Zhao Tong | Zhao Guang | Dong Yun | Li Feng | Li Yan | Liu Yan | Lady Gan | Lady Mi | Sun Qian | Zhang Da | Jiang Shu | Xu Jing | Fu Shiren

Jin Empire
Sima Shi | Sima Zhao | Wang Yuanji | Deng Ai | Xiahou Ba | Guo Huai | Zhuge Dan | Zhong Hui | Wen Yang | Xin Xianying | Chen Shou | Sima Yan | Sima You | Cao Huan | Wen Qin

Other Heroes
Diao Chan | Zuo Ci | Lady Lu | Hua Xiong | He Jin | Gongsun Zan | Gongsun Fan | Gongsun Yue | Huangfu Song | Chen Gui | Tian Kai | Guan Jing | Kong Rong | Liu Biao | Liu Qi | Cao Bao | Lady Yan | Bao Long | Chen Ying | Zhao Hong | Xu Rong | Ze Rong | Ou Xing | Wang Yun | Lady Cai | Gongsun Du | Cai Mao | Cai Yong | Ma Tie | Ma Xiu | Han Fu | Han Sui | Han De | Emperor Xian | Emperor Ling | Yuan Yao | Huang Shao | Huang Chengyan | Jiao Chu | Fu Shou | Ma Teng | Consort Tang | Zhang Lu | Liu Zhang | Liu Yao | Tao Qian | Guan Ding | Zhang Song | Lady Yang | Ma Yunlu | Yan Baihu | Lei Bin | Lixia | Gongsun Baoyue | Li Feiyan | Xiahou Qingyi | Sun Ruan'er | Liu Qing'er

Good Organizations
Five Bushel Sect | Five Tiger Generals | Forces in Xiliang | Gongsun Zan's Army | Liu Biao's Army | Liu Zhang's Army | Tao Qian's Army

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.