FANDOM


sara jean reynolds är deuteragonist & kärlek intresse av phillip brainard i 1997 komedi, flubber. Hon beskrevs av marcia gay harden.

Sara är först ses utanför högskolan. Hon berättar Phillip att bröllopet är i dag & även talar om för honom att vara här i kväll som Phillip lovar eftersom han har missat de 2 senaste bröllop. Men bryter Phillip sitt löfte som han är alltför upptagen med sitt senaste experiment & Sara blir förtvivlad. Nästa dag, efter Phillip upptäcker 1 grön-goo som något som heter "Flubber" tillsammans med sin mekaniska svävande partner, weebo, blev hon verkligen upprörd på honom för att inte dyka upp på 3 bröllopet & även berättar att deras förhållande är över. Medan Phillip testar hans tappning Ford Thunderbird med Flubber. Efter Phillip börjar 1 annan test med effekterna av Flubber på 1 basket, använder han sin Flubber vätska & sprutar det på 1 av basketspelare skor & tester ut. Weebo kom sedan över till Sara hus för att visa Sara filmen till Phillip som Sara förenar med honom & Phillip börjar visa Flubber förmåga till henne. Hon & Phillip slutligen gift med Flubber bli deras son & dotter till Weebo kallas Weebette tar Weebo plats som sin dotter & familjen ledighet för Hawaii i Phillip bil i slutet av filmen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+