Hero Overview

Zhou Cang (Chinese: 周倉) is a supporting character in the 14th-century Chinese classic novel Romance of the Three Kingdoms by the late Luo Guanzhong, and its multiple adaptations. He is a fictional general of the Yellow Turbans who pledged his loyalty to Guan Yu after hearing his exploits.

History

He originally participated in the Yellow Turban Rebellion, during which Zhou Cang met Guan Yu, who impressed him with his courage and honor. Although he wants to followed Guan Yu, Guan Yu wanted a weak escort while he was carrying Liu Bei's family. Zhou Cang became an independent renegade, and moved to Mount Woniu (along with another former Yellow Turban rebel, Pei Yuanshao), where he gained a good reputation for his strength and skills. Since his pressure is not very bad, Zhou Cang should be makes his enemies feeling shamed for well. When he meet Guan Yu again, this time on a mountain road, he abandoned his past and swore allegiance to him.

Formally to meets Zhao Yun, who is Liu Bei's famous bodyguard spanks with having taking his overspread, Zhou Cang running too fast as he tries to convinced him which but knocked out. Zhao Yun upsets then used his dragon spear to spotting Zhou Cang even that attacked him by his white horse. After flees from his vexing, Zhou Cang eventually comes back to his lord side with had also supposing fights to Wei in Xinye along with Liu Bei, Zhuge Liang, Xu Shu, and Guan Yu's older son, Guan Ping. He dislikes is danger through only happening to Cao Cao's plans of his invasion at now to stops Xiahou Dun for inroad into Bowang, Zhao Yun later helps his lord in orders to makes fire attacking, and with leads to Xiahou Dun and his troops to failling out.

During the siege of Changban, Cao Cao and Wei forces are prepared to attacked Shu. Zhou Cang puts his long sword to fights with Cao Cao and his two minions, Li Dian and Yue Jin, as Zhao Yun, who riding his horse to crossing bridge and later arrives in the village, so which have time to saved Liu Bei and Lady Gan's son, Liu Shan, with by aiding for it. Returns to battle against Wei, Zhao Yun would takes Liu Shan back to his lord with apart by not despair. Joins the battle of Chibi, Zhou Cang later helps Guan Yu and Liu Bei to escorting Pang Tong to several locations, where was truly attacked Cao Cao's forces for Wu. As marines then fall out by fire attacked being caused by Sun Quan, Cao Cao and his forces retreated from Jiangling, which repeating attacks Shu.

Zhou Cang worked with Guan Yu into prevents Cao Cao from calling reinforcements. However, Zhou Cang agreed to cooperate with Guan Yu together and against Wei armies, even named responsible for wearing his Green Saber. But his skill as a boatman will later be essential to Guan Yu in the flood of Fan Castle, he also managed to captured the fierce warrior Pang De during the attacked. After Guan Yu was executed by the Wu forces, Wang Fu walled the castle and Zhou Cang then committed suicide.

Trivia

  • He is a playable character in the Dynasty Warriors series.

Navigation

           Romance of the Three Kingdoms Logo.png Heroes

Cao Wei
Xiahou Dun | Xiahou Yuan | Lady Zhen | Cao Pi | Pang De | Cai Wenji | Guo Jia | Li Dian | Yue Jin | Yu Jin | Xun Yu | Xun You | Man Chong | Cao Xiu | Cao Zhi | Cao Zhang | Cao Zhen | Cao Ang | Cao Anmin | Ren Jun | Cao Jie | Cao Hong | Cao Rui | Cao Chun | Cao Fang | Han Hao | Meng Da | Tian Yu | Wen Ping | Xin Pi | Xu Zhi | Xiahou Mao | Xiahou Shang | Xiahou Hui | Chen Tai | Zhuge Xu | Empress Guo | Empress Dowager Bian | Cheng Yin | Chen Lin | Wang Su | Wang Ling | Zang Ba | Yue Lin

Eastern Wu
Zhou Yu | Lu Xun | Taishi Ci | Lady Sun | Sun Jian | Sun Quan | Lu Meng | Gan Ning | Sun Ce | Huang Gai | Two Qiaos | Zhou Tai | Ling Tong | Ding Feng | Bu Lianshi | Han Dang | Lu Su | Zhu Ran | Cheng Pu | Xu Sheng | Dong Xi | Sun Yi | Su Fei | Sun Kuang | Sun Luban | Sun Luyu | Zhu Huan | Pan Zhang | Jiang Qin | Hu Zong | Kan Ze | Chen Wu | Zhuge Ke | Zhuge Jin | Pan Jun | Lu Mao | Sun Liang | Sun Xiu | Sun Hao | Zhou Fang | Lu Dai | Lu Fan | Lu Jun | Lu Kang | Lu Yi | Lou Xuan | Bu Zhi | Bu Xie | Lady Wu | Wu Guotai | Empress Zhu | Taishi Xiang | Yan Jun | Zhu Yi | Quan Cong | Zhu Zhi

Shu Han
Zhao Yun | Guan Yu | Zhang Fei | Zhuge Liang | Liu Bei | Ma Chao | Huang Zhong | Jiang Wei | Wei Yan | Pang Tong | Lady Huang | Guan Ping | Empress Zhang | Guan Suo | Liu Shan | Ma Dai | Bao Sanniang | Xu Shu | Lady Guan | Guan Xing | Zhang Bao | Fa Zheng | Lady Xiahou | Zhou Cang | Deng Zhi | Wang Ping | Zhuge Zhan | Feng Xi | Huo Jun | Huo Yi | Liu Ba | Jian Yong | Fei Yi | Liao Hua | Jiang Wan | Ma Su | Ma Liang | Fan Qiang | Zhang Da | Liu Du | Liu Feng | Lady Fan | Shamoke | Zhao Fan | Mi Zhu | Mi Fang | Yang Xi | Zhang Nan | Zhao Lei | Zhao Tong | Zhao Guang | Dong Yun | Huang Quan | Li Feng | Li Yan | Liu Yan | Lady Gan | Lady Mi | Sun Qian | Zhang Da | Jiang Shu | Xu Jing | Fu Shiren

Jin Dynasty
Sima Shi | Sima Zhao | Wang Yuanji | Deng Ai | Xiahou Ba | Guo Huai | Zhuge Dan | Zhong Hui | Wen Yang | Xin Xianying | Chen Shou | Sima Yan | Sima You | Cao Huan | Wen Qin

Han Dynasty
Diao Chan | Zuo Ci | Lady Lu | Hua Xiong | He Jin | Gongsun Zan | Gongsun Fan | Gongsun Yue | Huangfu Song | Chen Gui | Tian Kai | Guan Jing | Kong Rong | Liu Biao | Liu Qi | Cao Bao | Lady Yan | Bao Long | Chen Ying | Zhao Hong | Xu Rong | Ze Rong | Ou Xing | Wang Yun | Lady Cai | Gongsun Du | Cai Mao | Cai Yong | Ma Tie | Ma Xiu | Han Fu | Han Sui | Han De | Emperor Xian | Emperor Ling | Yuan Yao | Huang Shao | Huang Chengyan | Jiao Chu | Fu Shou | Ma Teng | Consort Tang | Zhang Lu | Liu Zhang | Liu Yao | Tao Qian | Guan Ding | Zhang Song | Lady Yang | Ma Yunlu | Liu Cong | Qiao Xuan | Yan Baihu

Exclusive Characters
Lei Bin | Lixia | Luo Pingan | Jingshu | Gongsun Baoyue | Li Feiyan | Xiahou Qingyi | Sun Ruan'er | Liu Qing'er

Good Organizations
Five Bushel Sect | Five Tiger Generals | Forces in Xiliang | Gongsun Zan's Army | Liu Biao's Army | Liu Zhang's Army | Tao Qian's Army

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.